Uvjeti korištenja2018-04-08T17:29:55+02:00

Uvjeti korištenja


AUTORSKA PRAVA – obavijesti i dopuštenja
© Veterani Oklopno Mehaniziranih Postrojbi Hrvatske Vojske (VOMP HV)
© Tenkisti Hrvatske Vojske
© Sva prava pridržana.

Dozvoljeno Vam je ograničeno pravo ispisa i korištenja materijala i slično, samo za Vašu osobnu nekomercijalnu uporabu uz prethodno obvezno dopuštenje.
Međunarodni sustav autorskih prava omogućava zaštitu autorskih prava u svim zemljama koje su potpisnice Bernske konvencije, odnosno 165 država su 2012. godine bile potpisnice Bernske konvencije.

Zahtjevamo da se uz bilo kakvu reprodukciju teksta ili dijela teksta navede slijedeća rečenica:

Korisnik autorskih prava.
© Tenkisti Hrvatske Vojske
ili
© Veterani Oklopno Mehaniziranih Postrojbi Hrvatske Vojske (VOMP HV).
Pretisak uz dozvolu, recenziju i autorizaciju.
Registrirano pri Autorskom registru: www.autorski-registar.com
Broj autorskog djela: A00000316
Sva prava pridržana.

Osim prethodno odobrenog od Zajednice VOMP HV ili Zadtuge ‘Tenkisti Hrvatske Vojske’, niti jedan dio prezentiranog materijala, javnog istupanja u medijima, namjere projekta, projekte, ciljeva i slično, ne smije biti korišten, kopiran, fotokopiran, reproduciran, preveden, iskazan u bilo kojem elektroničkom mediju ili u obliku čitljivom za stroj, ili reemitiran, u cijelosti ili djelomično, izrada ili korištenje oznaka ili grba, barjaka i slično bez prethodne pisane suglasnosti Zajednice VOMP HV ili Zadruge ‘Tenkisti Hrvatske Vojske’, a posebno izrada barjaka, oznaka, znaka ili grba .
Bilo koja druga reprodukcija u bilo kojoj formi i slično bez prethodne suglasnosti Zajednice VOMP HV ili Zadruge ‘Tenkisti Hrvatske Vojske’ zabranjena je u Republici Hrvatskoj i Inozemstvu a odredbe vrijede i za potpunu zaštitu službenih udruga članica, njihovih članova, dužnosnika i zadrugara.

Pisana suglasnost može biti zatražena na slijedećim mail adresama:
– Tenkisti Hrvatske Vojske
– Veterani Oklopno Mehaniziranih Postrojbi Hrvatske Vojske (VOMP HV)
www.tenkisti.com
Mail Zajednice VOMP HV: tenkistihrvatskevojske@gmail.com
Mail Zajednice VOMP HV: koordinator@tenkisti.com
Mail Zadruge ‘Tenkisti Hrvatske Vojske’: zadrugatenkistihv@gmail.com

Svaki zahtjev trebao bi sadržati slijedeće:
Izvor materijala Tenkisti Hrvatske Vojske, odnosno Veterana Oklopno Mehaniziranih Postrojbi Hrvatske Vojske (VOMP HV) koji se traži, razlog za reprint i korištenje (npr. učenje, stručni skup i slično.) i broj kopija ili materijala koje će biti napravljene.
Materijali su napravljeni tako da korisniku pruže informaciju i ne smije se koristiti u komercijalne i bilo koje svrhe.

Za bilo koji link na stranice sačinjene po trećoj osobi, njihovu uslugu ili za sadržaj njihovih stranica ne snosimo nikakvo jamstvo ili odgovornost.
Tenkisti Hrvatske Vojske, odnosno Zajednica Veterana Oklopno Mehaniziranih Postrojbi Hrvatske Vojske (VOMP HV) koristi dužnu pažnju u objavljivanju materijala.
Ne jamčimo njihovu točnost i potpunost.
Materijali su objavljeni u viđenom stanju, bez garancije, potpune ili djelomične, koje se u cijelosti ne prihvaćaju. Veterani Oklopno Mehaniziranih Postrojbi HV ili Tenkisti Hrvatske Vojske ne jamči za gubitak, štetu ili trošak zbog grešaka ili propusta u objavljenim materijalima, čak i ako se navode u ugovoru, sporazumu ili drugačije.

REGISTRIRANO PRI AUTORSKOM REGISTRU: www.autorski-registar.com
Sva prava pridržana.
Broj autorskog djela: A00000316